Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Střední školství v Sušici má hlubokou tradici. Latinská škola při kostele sv. Václava vznikla již zřejmě ve 13. století. Na sklonku 16. století a v předbělohorské době patřila sušická škola k předním latinským školám v Čechách. O zřízení reálky s českým jazykem vyučovacím se přemýšlelo již v 19. století. Velkým propagátorem reálky byl sušický obrozenec a politik S. A. Gabriel. K naplnění snah o zřízení české reálky došlo 7. srpna 1906.

Poštovní adresa Fr. Procházky 324, PSČ: 34201, Sušice
Telefon (+420) 376 111 121
E-mail ivan.kratochvil@gymsusice.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gymsusice.cz/

Fotogalerie