Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Historie Gymnázia v Kadani se datuje od roku 1803. Gymnázium vždy bylo a je významnou vzdělávací institucí v regionu zaměřená na kvalitu vzdělávání a práci s talentovanou mládeží. V letošním roce jsme se stali 6. nejlepší školou v Ústeckém kraji a nejlepší školou v našem regionu. Nabízíme zapojení studentů do výměnných pobytů, projektů a soutěží. Snažíme se dosáhnout, aby každý ze studentů zažil úspěch buď ve vědomostní, umělecké nebo sportovní soutěži. Mimo školu také nabízíme řadu kroužků, které dále rozvíjejí schopnosti a zájmy studentů.

Poštovní adresa 5. května 620, PSČ: 43201, Kadaň
Telefon 728 921 524
E-mail info@gymnazium-kadan.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.gymka.cz/
Facebook https://www.facebook.com/gymka
Instagram https://www.instagram.com/gymnazium.kadan/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gymn%C3%A1zium-kada%C5%88-5-kv%C4%9Btna-620-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1-organizace/?originalSubdomain=cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Consultum bene iuventae est (Mládí v dobrých rukou)Gymnázium 8-leté Prezenční studium
Consultum bene iuventae est (Mládí v dobrých rukou)Gymnázium 4-leté Prezenční studium

Podrobné informace o škole

 

Naše poslání

Našim hlavním cílem je vychovat vynikající osobnosti, které budou chápat hodnotu znalostí, vážit si jich a nebudou se je zdráhat poskytnout společnosti.

Naše vize

Naše škola je respektovaná instituce v regionu poskytující vysoce kvalitní a komplexní vzdělání. Škola využívá nejmodernější metody a přístupy ke vzdělávání, které propojuje s tradičními přístupy. Jsme otevřená škola nabízející mimo vzdělávacích služeb také kulturní a populárně naučné aktivity pro veřejnost. Absolventi Gymnázia studují na prestižních českých a zahraničních vysokých školách a následně se uplatňují ve výzkumu, komerční a státní sféře. Se studenty podporujeme snižování zátěže životního prostředí a pomáháme rozvíjet region okolo nás. Škola má plnou podporu zřizovatele Ústeckého kraje a partnerů (města Kadaně, univerzit a významných firem v regionu). Gymnázium je financováno z více nezávislých zdrojů.

Naše hodnoty

Naše škola respektuje a vyznává základní demokratické hodnoty. Svobodu, která respektuje individualitu studentů a možnost volby směru vzdělání. Úctu vůči pravidlům a tradicím školy a spravedlnost při řešení problémů. Zodpovědnost za studium ve škole ze strany studentů, pedagogů a rodičů.