Gymnázium Milady Horákové

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha (podle § 181, odstavce 1 zákona 561/2004 Sb.).

Provoz gymnázia je z veřejných rozpočtů (ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských normativů a z obecních rozpočtů), studium je tedy bezplatné, stejně jako na běžných "státních" gymnáziích.

Gymnázium je čtyřleté, tj. určené pro absolventy 9. tříd základních škol.

Každým rokem plánujeme otevření dvou tříd v každém ročníku.

Výuka na gymnáziu byla zahájena v září 2009.

Školní vzdělávací program vychází ze studijního základu, který je v současné době náplní standardního všeobecného čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41), jaké je nabízeno drtivou většinou čtyřletých gymnázií v Praze. Toto studium bude mít dvě výrazná specifika:

Diky spolupráci s Klubem Milady Horákové a Konfederací politických vězňů mají studenti možnost se výjimečně nadstandardním způsobem seznámit s odkazem našich novodobých dějin a mají příležitost tento odkaz rozvíjet a předávat dál.

Poštovní adresa Na planině 1393/13, PSČ: 14000, Praha
Telefon 220 104 400
E-mail skola@gymh.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gymh.cz/index.htm

Podrobné informace o škole

Čím je gymnázium výjimečné

Nejzřetelnějším rysem gymnázia je orientace na problematiku tzv. "paměti národa" a na odkaz našich novodobých dějin. Proto škola velmi úzce spolupracuje s Konfederací politických vězňů a Klubem dr. Milady Horákové, který má v areálu gymnázia své sídlo. Gymnázium se stává významným centrem pro předávání odkazu moderních českých dějin dalším generacím. To je jeden z důvodů, proč škola nese čestný název "Gymnázium Milady Horákové". S tímto čestným názvem vyslovila svůj vřelý souhlas i dcera dr. Milady Horákové paní Jana Kánská, která v současné době žije v USA. Za tento souhlas i za další podporu jí upřímně děkujeme.

Součástí veřejných aktivit gymnázia je i zřízení Studijního a informačního centra Milady Horákové, jehož činnost se postupně zaměřuje především na následující vzdělávací oblasti:

organizace přednášek, komponovaných pásem a besed s přímými účastníky 2. a 3. odboje

semináře věnované moderním českým dějinám a jejich odkazu

pro učitele i pro další zájemce exkurze a informační materiály týkající se památných míst 2. a 3. odboje v Praze a jejím okolí (Pankrác, Motol, Kobylisy, Příbram, Lidice, Terezín ap.)

knihovna a dokumentační středisko zahrnující literaturu a dobové dokumenty vztahující se k moderním českým dějinám se zvláštním zřetelem na negativní vliv totalitních systémů na vývoj české společnosti; knihovna bude přístupná i veřejnosti

Všechny uvedené úkoly předpokládají aktivní účast studentů gymnázia, a to nejen v rámci vlastních aktivit Centra, ale také při zajištění akcí pořádaných Konfederací politických vězňů a Klubem Milady Horákové.

Za jedno z dalších významných specifik je nutné považovat také velmi úzkou spolupráci se Základní školou na Planině,  pořádání společných akcí a využívání společného zázemí.

 

Fotogalerie