Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573

Studenti školy se každoročně úspěšně účastní odborných olympiád a soutěží. Pod vedením našich pedagogů se dokáží prosadit v celostátních i mezinárodních kolech a někteří na základě úspěšných konkurzů absolvují studijní pobyty např. v USA a Anglii. Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti našich studentů ale zůstává jejich uplatnění po absolvování školy.

Poštovní adresa náměstí Edvarda Beneše 1573, PSČ: 272 01, Kladno
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Úspěšnost přijetí na vysokou školu se u absolventů se studijním průměrem do 2,00 pohybuje každoročně okolo 85 % (ze všech studentů v maturitním ročníku to bývá okolo 60-65 %), ostatní studují na vyšších odborných školách nebo pracují v zajímavých profesích různých odvětví.

Fotogalerie