Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55

Výuka na škole je zaměřena především na přípravu k vysokoškolskému studiu - úspěšnost studentů v přijetí na VŠ se pohybuje dlouhodobě mezi 90 a 95%. Ve čtyřletém i osmiletém cyklu otevíráme třídy všeobecného zaměření, ve vyšších ročnících si studenti sami určují zaměření volitelnými předměty (např. konverzace v cizím jazyce, lékařská fyzika, matematika a fyzika v anglickém jazyce, seminář z architektury, dějin umění, práva, filosofie atp.). Pestrá je i nabídka nepovinných předmětů (další cizí jazyky, např. latina, čínština, dramatický kroužek, deskriptivní geometrie, autoškola apod. – vše dle zájmu studentů). Škola pořádá pro zájemce z řad studentů zájezdy do Německa, Francie, Itálie, Rakouska a Velké Británie. Součástí těchto zájezdů bývá návštěva zahraniční školy. Svůj tvořivý potenciál mohou studenti uplatnit v celé řadě dalších aktivit (charitativní akce - např. běh pro Afriku, ekodny, pěvecký sbor, KMD, Krásnohoření, festival Jeden svět na Ohradní). www.gekom.cz

Poštovní adresa Ohradní 111/55, PSČ: 14000, Praha
Telefon 241 080 295
E-mail skola@gekom.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gekom.cz/
Facebook https://www.facebook.com/eliskykrasnohorske/

Fotogalerie