Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Základní pilíře vzdělávání na naší škole jsou: příjemné a vstřícné prostředí pro rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb každého žáka; všestranný rozvoj žáků s možností osobní profilace ve vyšších ročnících gymnázia; partnerské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči; vytváření zdravého prostředí podle zásad projektu Zdravá škola; spolupráce mezi učiteli v přístupu k žákům a vzdělávání;

Poštovní adresa Kumburská 740, PSČ: 509 01, Nová Paka
Telefon +420 493 721 322
E-mail reditel@gymnp.cz
Zaměření školy Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://gymnp.cz/
Facebook https://www.facebook.com/gymnp/
Instagram https://www.instagram.com/gymnazium_sospg/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Osmileté gymnázium
Čtyřleté gymnázium
Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podrobné informace o škole

Důraz na projektové vyučování, rozvoj komunikace, kritického myšlení, logického uvažování a řešení problémů; zavádění moderních metod a forem výuky a budování kvalitního pedagogického sboru; rogram prevence nežádoucích jevů působících na žáky a podpora pozitivního sociálního cítění žáků; motivace k celoživotnímu učení a příprava na studium na vysoké škole.

Fotogalerie