Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2