Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola v Měcholupech je speciální zařízení zajišťující základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se zaměřením na poskytování odborné péče dětem mladšího a středního věku, v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní, speciálními výchovnými prostředky. Současně poskytuje péči dětem s více vadami /mentální retardace + vada řeči/.

Škola má 7 tříd, zpravidla přípravnou třídu, 4 třídy základní školy a 2 třídy pro žáky s více vadami. Maximální počet ve třídě je 12 žáků. Ve třídách jsou nejvíce 2 oddělení, ale pouze v rozsahu prvního stupně. Každá třída má svého třídního učitele, který je hlavním vyučujícím téměř pro všechny předměty ve třídě. Součástí školy je internát, školní družina, školní jídelna, 2 speciálně pedagogická centra - v Měcholupech a v Chomutově.

Škola, internát, školní družina, školní jídelna a provozní prostory školy jsou umístěny v prostorách bývalého zámku nebo v přilehlých dvou budovách v areálu zámku. Do areálu zámku patří zámecký park a přilehlé plochy. Zámek a celý areál je chráněn památkovou péčí.

 

 

Poštovní adresa 1, PSČ: 43931, Měcholupy
Telefon 415722508
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne