Základní škola a Mateřská škola Tábor - Čekanice, Průběžná 116