Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola Brno existuje na trhu víc než 20 let. Nabízí studium ve čtyřech vzdělávacích programech: ekonomicko-právní činnost, zahraniční obchod, sociální práce, všechny tři v denní i dálkové formě, informační služby a knihovnictví v denní formě.  

Poštovní adresa Kotlářská 9, 611 53 Brno
Telefon +420 541 321 338; +420 541 321 333
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Pro jedinečnou skladbu svých studijních oborů byla vždy vyhledávaným cílem zájemců z celé Moravy. 

 

Kvalitní výuka je zajištěna plně kvalifikovaným pedagogickým sborem a externími odborníky z praxe v nadstandardně vybavených učebnách. Vzdělávací programy ekonomicko-právní činnost, sociální práce a zahraniční obchod se vyučují v budově Pionýrská 23, informační služby a knihovnictví v bduově Kotlářská 9.

Nejsilnější stránkou všech vzdělávacích programů je významná hodinová dotace věnována praktické výuce. Díky tomu získají studenti nejen kvalitní teoretické znalosti, ale i výborné praktické dovednosti, které zajišťují všem absolventům bezproblémové uplatnění na trhu práce. 

Nejsilnější stránkou všech vzdělávacích programů je významná hodinová dotace věnována praktické výuce. Díky tomu získají studenti nejen kvalitní teoretické znalosti, ale i výborné praktické dovednosti, které zajišťují všem absolventům bezproblémové uplatnění na trhu práce. 

Fotogalerie