Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s. r.o. v Jihlavě

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) vznikla přirozeným kvalitativním vývojem střední školy. VOŠG je akreditována MŠMT v lednu 2001 a sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a programy pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace.

Poštovní adresa Jihlava
Zaměření školy Umění
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Interiéry jsou projektovány tak, aby byla umožněna individuální výuka v malých pracovních skupinách. Všechny místnosti jsou propojeny lokální počítačovou sítí a připojeny k internetu optickou linkou s narůstající propustností (aktuálně 12 Mbit). Celá budova je rovněž pokryta bezdrátovým připojením k Internetu (WiFi). Škola má vlastní datové a www servery. Studenti mají k dispozici pro své projekty školní audio-video techniku. V objektu sídlí i studijní oddělení VOŠG.