Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Jsme škola se silnou tradicí a pevnou vazbou ke Vsetínu a jeho okolí. V pěti oborech se u nás vzdělává více než 800 žáků a studentů středního a vyššího odborného stupně. Pedagogický sbor tvoří přes 70 kvalifikovaných vyučujících, našimi spolupracovníky jsou také externisté z řad lékařů a dalších profesí.

Našim žákům a studentům pomáháme získat všeobecný vzdělávací základ, rozvíjíme jejich individuální studijní předpoklady, podporujeme je v oblastech jejich zájmu a připravujeme je tak na další studium či výkon zvoleného povolání.

Své vzdělávací služby poskytujeme vždy na nejvyšší možné úrovni s odkazem k bohaté historii a úspěchům školy, se znalostí moderních vzdělávacích trendů a v souladu s potřebami našich žáků a studentů. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby u nás nacházeli pochopení a podporu, aby byli přísní k sobě a tolerantní k druhým a aby byli na svou školu hrdí.

Poštovní adresa Tyršova 1069, PSČ: 75501, Vsetín
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://uchazeci.mgvsetin.cz/#home
Facebook https://www.facebook.com/mgszsvosz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Diplomovaná všeobecná sestra

Fotogalerie