Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10

Škola byla založena v roce 1954 jako jedna ze dvou vzdělávacích institucí pro oblast sociální práce a od roku1986 sídlí v areálu Jahodová na Praze 10. Měnila svůj název, dobu trvání studia, ale nikdy neměnila svůj cíl, kterým byla teoretická a praktická příprava studentů pro výkon profese sociální práce. V roce 1996 byla škola transformována na VOŠ. Propojování teoretických znalostí s reálnou praxí je jednou ze základních předností školy. 

Poštovní adresa Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10, 106 00 Praha
Telefon 272661202
E-mail info@vossp.cz
Zaměření školy Právo , Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Sociální práce a sociální pedagogika75-32-N/01 Sociální práce Prezenční/Kombinované DiS.
Sociální práce a sociální pedagogika75-32-N/06 Sociální pedagogika Prezenční/Kombinované DiS.

Příjmací řízení

- bez přijímacích zkoušek, bez poplatků, bez přímé účasti uchazeče jen v 1. a 2. kole přij. řízení

Bližší info: http://www.vossp.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

Škola poskytuje vzdělání v oboru Sociální práce a sociální pedagogika, a to ve formě 3letého denního a kombinovaného studia. Výuka je organizována na základě kreditového systému. Praktická příprava studenta zahrnuje téměř 900 h odborné praxe na pracovištích sociálních partnerů školy (spolupráce s více než 150 pracovišti). Na škole působí kvalitní pedagogický sbor doplňovaný externími učiteli – odborníky z praxe. 

Profilové předměty: Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Sociální pedagogika, Sociální patologie, Právo, cizí jazyk

Absolventi se uplatní v širokém spektru sociálních služeb: péče o rodiny a děti, péče o seniory, práce s osobami zdrav. znevýhodněnými, v diag. a výchovných ústavech, v krizových centrech, sociálních odborech městských úřadů, aj.

Spolupráce a další aktivity školy:

  • besedy, workshopy, exkurze, setkání, stáže (Anglie, Franicie, Belgie, Rakousko, Slovensko, Finsko)
  • studentské a odborné konference, semináře pro studenty a pro sociální partnery VOŠSP
  • publikační činnost - vlastní odborné publikace, učetnice, skripta pro studenty i odbornou veřejnost 
  • podpora charitativních akcí - Světluška, Bílá pastelka
  • členství - AVOŠ, ASVSP, EASSW

Vše další na www.vossp.cz