Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka v Praze

Škola připravuje žáky pro práci v elektrotechnice, v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky a pro studium na vysoké škole. Absolventi ale nacházejí široké uplatnění i v mnoha dalších oborech, jako jsou např. automatizace, výpočetní technika, komunikace apod. Škola poskytuje široké veřejnosti kurzy, přezkoušení a certifikát z vyhlášky č. 50/78 Sb. Absolventi školy získávají certifikát zároveň s úspěšným zakončením studia.

Poštovní adresa Praha
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Nad rámec vzdělávacích programů pořádá škola pravidelně zájmové kroužky, jednodenní i vícedenní sportovní akce, zahraniční zájezdy, odborné exkurze apod.