Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

SPŠS je první žďárskou střední školou. Svou činnost zahajuje ve stejném roce jako Žďas - v r. 1951. Chybí jí vlastně všechno: budova, učitelé, pomůcky. První ředitel školy Václav Růžička tvoří polovinu učitelského sboru a musí si potřebné nejnutnější vybavení vypůjčit. Vyučuje se v malém sále sokolovny, žáci jsou ubytováni v Račíně.

Poštovní adresa Žďár nad Sázavou
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Druhý školní rok probíhá výuka v lnářské škole, žáci jsou ubytováni na zámku, škola získává další učitele. Ještě v roce 1952 je to Jaroslav Puchýř a v dalším roce K. Kropáčková a J. Mikulec. O velké obětavosti prvních učitelů svědčí fakt, že museli kromě své základní povinnosti vykonávat různé jiné funkce - např. prof. Kropáčková byla zároveň vychovatelkou a dokonce správkyní kuchyně.