Vyšší odborná škola právní, s.r.o. v Kunovicích

Jsme komunita učitelů a studentů, kteří se zabývají studiem a prosazováním práva, etiky, humanismu a demokracie. Usilujeme o rozvoj vzdělávacích a výchovných technologii, které umožní pracujícím celoživotního vzdělávání, rozvoj kariéry, rozvoj své osobnosti a úspěšné podnikání. Chceme se stát nositeli právního vědomí také pro lidi, kteří mají jiné odborné vzdělání, než právnické.

Poštovní adresa Kunovice
Zaměření školy Právo
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Našim krédem je poctivost, čestnost, slušnost, úcta k lidem a životu, snaha pomáhat všem, kdo to potřebují. Své poslání vidíme v tom, abychom výkon práva využívali ku prospěchu lidí a jejich stěstí.