Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou

Cílem vyššího studia je zhruba během tří let poskytnout studentům takovou kombinaci teoretických a praktických dovedností, které jim umožní po vystudování úspěšně se ucházet o funkce středních a vyšších vedoucích pracovníků. Díky své výrazné praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia i od mnohých stávajících bakalářských studijních programů.

Poštovní adresa Rychnov nad Kněžnou
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Svou nabídkou se snaží oslovit ty absolventy středních škol, kteří nemají ve svém dalším profesním životě ty nejvyšší ambice a nemají příliš velký zájem o proniknutí do velice hlubokých teoretických detailů. Vyšší studium nejen zprostředkovává studentům dostatek základních teoretických znalostí, potřebných pro jejich aplikaci v profesním životě, ale vybavuje je dostatečně po jazykové stránce a seznamuje je i s nezbytnými komunikačními a řídícími dovednostmi tak, aby byli schopni samostatné práce i řídící práce v týmu. Studium je určeno pro maturanty všech typů a druhů středních škol, kterým reálně zvyšuje stupeň vzdělání.