Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami

V současné době studuje na škole asi 400 studentů v denní formě studia (z toho 70 na vyšší odborné škole). Profesorský sbor tvoří 40 učitelů včetně externích. Naprostá většina učitelů splňuje kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Škola je zapojena do několika projektů. 6 učeben je vybavených výpočetní technikou (všechny zapojeny do sítě). Kromě běžné výuky výpočetní techniky se student může problematikou informatiky zabývat ve volitelném předmětu.

Poštovní adresa Příbram
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Dále se využívá ekonomický software. Ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje škola též stravovací lužby.