Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) poskytuje kvalitní univerzitní vzdělání a rozvíjí vědecké, pedagogické, sociální a tvůrčí společensky prospěšné činnosti. PEF ČZU nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní obory.Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. V rámci akreditace MŠMT ČR je fakulta zařazena ve skupině šesti nejlepších  ekonomických fakult v ČR.

Poštovní adresa Kamýcká 129, 165 21 Praha
Telefon +420 224 384 345
Fax +420 224 382 360
E-mail bernikova@pef.czu.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.pef.czu.cz
Facebook www.facebook.com
Youtube http://youtu.be/XL2oVwRGmPw

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ekonomika a managementProvoz a ekonomika Prezenční/Kombinované Bc.
Ekonomika a managementProvoz a ekonomika Prezenční/Kombinované Ing.
Ekonomika a managementEvropská agrární diplomacie Prezenční Ing.
Hospodářská politika a správaPodnikání a administrativa Prezenční Bc
Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj Prezenční Bc.
Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia Prezenční Bc.
Hospodářská politika a správaPodnikání a administrativa Prezenční/Kombinované Ing.
Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj Prezenční Ing.
Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia Prezenční Ing.
Systémové inženýrství a informatikaInformatika Prezenční/Kombinované Bc.
Systémové inženýrství a informatikaSystémové inženýrství Prezenční Bc.
Systémové inženýrství a informatikaInformatika Prezenční/Kombinované Ing.
Systémové inženýrství a informatikaProjektové řízení Prezenční Ing.
Systémové inženýrství a informatikaSystémové inženýrství Prezenční Ing.
Ekonomics and ManagementEconomics and Management Prezenční Bc.
Ekonomics and ManagementEconomics and Management Prezenční Ing.
Ekonomics and ManagementEuropean Agrarian Diplomacy Prezenční Ing.
Economics Policy and AdministrationBusiness Administration Prezenční Bc.
System Engineering and InformaticsInformatics Prezenční Bc.
System Engineering and InformaticsInformatics Prezenční Ing.

Příjmací řízení

Dny otevřených dveří : 22. - 23. 1. 2016

Provozně ekonomická fakulta preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Uchazeč jej má k dispozici na internetové adrese

https://is.czu.cz/prihlaska

Podávání přihlášek na akademický rok 2015/2016 bude možné v období od 15. 12. 2015 - 31. 3. 2016. Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách:

Přijímací řízení se řídí § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Pokyny děkana PEF ČZU v Praze a opatřeními děkana, která budou vydána v jeho průběhu.

Podrobné informace o škole

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. 

Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje. Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. Studenti mají možnost absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia.Student se může také zapojit do studia formou Kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích (v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku) nebo do programu Univerzita třetího věku.

PEF ČZU v Praze je součástí moderního kampusu, který je situován v klidné části Prahy 6 - Suchdol s velmi dobrou dopravní dostupností.

Zahraniční spolupráce

Fakulta podporuje mezinárodní mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Spolupracuje s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť (v Evropě, severní Americe, Latinské Americe, Asii). S většinou z nich má fakulta dlouholeté vazby.

Studenti PEF mohou část studií strávit na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci programu Sokrates / Erasmus+ nebo se zapojit do středoevropského výměnného univerzitního programu zaměřeného na regionální spolupráci CEEPUS.

Profesní a kariérní poradenství PEF ČZU

Centrum kariérového a profesního poradenství na PEF  nabízí svým studentům a absolventům spolupráci mezi komerčními subjekty, organizacemi, jednotlivci a fakultou formou konzultací, odborných přednášek, pořádáním Veletrhu pracovních příležitostí. Centrum dále zprostředkovává pracovní nabídky na portálu JOBS PEF, možnosti absolvování praxe a vypracování bakalářských a diplomových prací ve firmách.

 

Fotogalerie