Fakulta stavební ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti stavebního inženýrství, architektury a geodézie zajištěné špičkovými odborníky.

Poštovní adresa Thákurova 7/2077, 166 29 Praha
Telefon +420 224 358 756
Zaměření školy Architektura a stavebnictví
Typ školy Veřejná

WWW https://web.fsv.cvut.cz/
Facebook https://www.facebook.com/fsv.cvut.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádáme 2x ročně - vždy v listopadu a lednu.

 

Příjmací řízení

Do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství se skládá přijímací zkouška z matematiky formou písemného testu. Uchazeči o studium specializace Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Do studijního programu Architektura a stavitelství se skládá přijímací zkouška ze dvou částí. Písemný test z matematiky a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Fakulta stavební nabízí bohatou přípravu na přijímací zkoušku.

 

Podrobné informace o škole

Kreativní výuka s důrazem na BIM, virtuální realitu, energeticky efektivní
navrhování a výstavbu, stejně tak jako ohled na životní prostředí jsou na Fakultě stavební ČVUT samozřejmostí. Teorie a praxe se na fakultě stavební tradičně a
přirozeně prolínají.

Fotogalerie