Agronomická fakulta MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Nabízíme tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, 2 vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty)

Poštovní adresa Brno
Zaměření školy Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu slouží také botanická zahrada a arboretum a Školní zemědělský podnik v Žabčicích. Studenti studují v multimediálních posluchárnách, k dispozici mají Informační centrum, čítárnu časopisů, knihovny a studovny s připojením k internetu. Ubytování a stravování studentů je zajištěno na nově zrekonstruovaných kolejích nedaleko areálu univerzity. Stravovat se mohou studenti i v nově vybudované jídelně v areálu univerzity. Sportovní vyžití studentů zajišťuje Centrum sportovních aktivit nejenom v aerobiku, florbalu, fotbalu, lyžování, indoor cyclingu, ale i kanoistice a aqua aerobiku.

Dny otevřených dveří: 9. ledna 2015, 23. ledna 2015, 6. února 2015, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01.