Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta se řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice, produkuje více než 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami a výzkumnými ústavy. 

Fakulta se umístila na 1. místě žebříčku českých informatických fakult v Hospodářských novinách. Přibližně 91 % zájemců o studium bylo v roce 2015 přijato. 

Poštovní adresa Technická 2, 166 27 Praha
Telefon 224 352 057
E-mail pilarcik@fel.cvut.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Elektrotechnika, energetika a managementAplikovaná elektrotechnika Prezenční Bc.
Elektrotechnika, energetika a managementElektrotechnika a management Prezenční Bc.
Elektrotechnika, energetika a managementElektrické stroje, přístroje a pohony Prezenční Ing.
Elektrotechnika, energetika a managementElektroenergetika Prezenční Ing.
Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy Prezenční Ing.
Elektrotechnika, energetika a managementEkonomika a řízení energetiky Prezenční Ing.
Elektrotechnika, energetika a managementEkonomika a řízení elektrotechniky Prezenční Ing.
Elektronika a komunikakceElektronika a komunikace Prezenční Bc.
Elektronika a komunikakceAudiovizuální technika a zpracování signálů Prezenční Ing.
Elektronika a komunikakceElektronika Prezenční Ing.
Elektronika a komunikakceKomunikační systémy a sítě Prezenční Ing.
Elektronika a komunikakceRadiová a optická technika Prezenční Ing.
Kybernetika a robotikaKybernetika a robotika Prezenční Bc.
Kybernetika a robotikaKybernetika a robotika Prezenční Ing.
Kybernetika a robotikaLetecké a kosmické systémy Prezenční Ing.
Kybernetika a robotikaRobotika Prezenční Ing.
Kybernetika a robotikaSenzory a přístrojová technika Prezenční Ing.
Kybernetika a robotikaSystémy a řízení Prezenční Ing.
Otevřená informatikaInformatika a počítačové vědy Prezenční Bc.
Otevřená informatikaInternet věcí Prezenční Bc.
Otevřená informatikaPočítačové hry a grafika Prezenční Bc.
Otevřená informatikaSoftware Prezenční Bc.
Otevřená informatikaBioinformatika Prezenční Ing.
Otevřená informatikaDatové vědy Prezenční Ing.
Otevřená informatikaInterakce člověka s počítačem Prezenční Ing.
Otevřená informatikaKybernetická bezpečnost Prezenční Ing.
Otevřená informatikaPočítačová grafika Prezenční Ing.
Otevřená informatikaPočítačové inženýrství Prezenční Ing.
Otevřená informatikaPočítačové vidění a digitální obraz Prezenční Ing.
Otevřená informatikaSoftwarové inženýrství Prezenční Ing.
Otevřená informatikaUmělá inteligence Prezenční Ing.
Otevřené elektronické systémyOtevřené elektronické systémy Prezenční Bc.
Otevřené elektronické systémyIntegrované elektronické systémy Prezenční Ing.
Otevřené elektronické systémyKomunikace a zpracování signálu Prezenční Ing.
Otevřené elektronické systémyVysokofrekvenční a digitální technika Prezenční Ing.
Systémové inženýrství a technologieSoftwarové inženýrství a technologie Prezenční Bc.
Systémové inženýrství a technologieSoftwarové inženýrství a technologie Kombinované Bc.
Inteligentní budovyInteligentní budovy Prezenční Ing.
Biomedicínksé inženýrství a informatikaBiomedicínská informatika Prezenční Ing.
Biomedicínksé inženýrství a informatikaBiomedicínské inženýrství Prezenční Ing.
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technikaElektrotechnika, elektronika a komunikační technika Kombinované Bc.
Elektrotechnika a informatikaElektrotechnika a informatika Prezenční PhD.

Podrobné informace o škole

Bakalářský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Bc. Magisterský studijní program je dvouletý nebo tříletý a absolventi získávají titul Ing. Doktorský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Ph.D.  Absolventi Fakulty elektrotechnické nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence vyučuje Fakulta elektrotechnická na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Rozvíjí vědeckou práci, vychovává nové vědecké pracovníky a je centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v uvedených oblastech.

Fotogalerie