Fakulta dopravní ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA ŽS Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou - INTRANS a.s. 

Poštovní adresa Praha
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ , se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.