Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí je relativně nedávno vzniklou, mladou a perspektivní fakultou umístěnou v krásném campusu ČZU. Fakulta životního prostředí nabízí zajímavé studium řady oborů v oblastech ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 

Poštovní adresa Kamýcká 129, 16521 Praha
Zaměření školy Přírodní vědy
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano
Youtube http://youtu.be/qb_zsVnXEnQ

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Inženýrská ekologie Aplikovaná ekologie Prezenční/Kombinované Bc.
Krajinářství Krajinářství Prezenční/Kombinované Bc.
Krajinářství Územní technická a správní služba Prezenční/Kombinované Bc.
Krajinářství Vodní hospodářství Prezenční Bc.
Krajinářství Územní plánování Prezenční Bc.
Inženýrská ekologie Aplikovaná ekologie Prezenční Ing.
Inženýrská ekologie Ochrana přírody Prezenční/Kombinované Ing.
Inženýrská ekologie Nature conservation - výuka v AJ Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Regionální environmentální správa Prezenční/Kombinované Ing.
Krajinné inženýrství Krajinné a pozemkové úpravy Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Voda v krajině Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Environmentální modelování Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Environmental Modelling - výuka v AJ Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Landscape Planning Prezenční Ing.
Krajinné inženýrství Land and Water Management - výuka v AJ Prezenční Ing.
Ekologie Ekologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
Inženýrská ekologie Aplikovaná a krajinná ekologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
Krajinné inženýrství Úpravy vodního režimu krajiny Prezenční/Kombinované Ph.D.
Krajinné inženýrství Environmentální modelování Prezenční/Kombinované Ph.D.

Příjmací řízení

Podmínky příjímacího řízení se liší dle studijních oborů. Více informací naleznete na našich webových stránkách  http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3270&i=3545#BUP

Podrobné informace o škole

V současnosti je možné volit z 5 oborů bakalářských, celkem 11 oborů magisterských z toho 4 oborů vyučovaných v anglickém jazyce a 4 oborů doktorských. Studium na fakultě životního prostředí není jen výukou v teple přednáškových sálu, ale je doplněno četnými exkurzemi, praxemi a terénními cvičeními. V rámci nich mají studenti možnost ověřit si získané poznatky v reálných situacích, ale i lépe se poznat se svými vyučujícími v méně formálním prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními univerzitami v Evropě i mimo ni a podporuje studium v zahraničí, které je organizováno zpravidla na 3-12 měsíců.

Fotogalerie