Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.

Dny otevřených dveří 24.3.2017

Poštovní adresa Kamýcká 1176, 165 21 Praha
Telefon +4202243843710
E-mail stehlik@fld.czu.cz
Zaměření školy Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://www.fld.czu.cz/cs/
Facebook https://www.facebook.com/fld.czu.cz
Youtube http://youtu.be/kIkC1y2C29Y

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Bakalářské studijní oboryLesnictví Prezenční/Kombinované Bc.
Bakalářské studijní oboryDřevařství Prezenční/Kombinované Bc.
Bakalářské studijní oboryProvoz a řízení myslivosti Prezenční/Kombinované Bc.
Bakalářské studijní oboryHospodářská a správní služba v lesním hospodářství Prezenční/Kombinované Bc.
Bakalářské studijní oboryPodnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Prezenční Bc.
Bakalářské studijní oboryKonzervace přírodnin a taxidermie Prezenční Bc.
Bakalářské studijní oboryForestry (vyučován v AJ) Prezenční Bc.
Bakalářské studijní oboryGame management (vyučován v AJ) Prezenční Bc.
Navazující magisterské studijní oboryLesní inženýrství Prezenční/Kombinované Ing.
Navazující magisterské studijní oboryDřevařské inženýrství Prezenční/Kombinované Ing.
Navazující magisterské studijní oboryForestry, Water and Landscape management Prezenční Ing.
Navazující magisterské studijní oboryTropical Forestry and Agroforestry Prezenční Ing.
Navazující magisterské studijní oboryForest Engineering Prezenční Ing.

Dny otevřených dveří

24. 3. 2017


 

Příjmací řízení

Na vybrané obory vyučované v češtině budou přijímáni uchazeči také bez přijímacích zkoušek.

Více info o přijímacím řízení na bakalářské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-obory

Více info o přijímacím řízení na navazující magisterské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9046-navazujici-magisterske-obory

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě na adrese: https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o škole

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti (nám všem). Absolventi našich oborů zaměřených na lesnictví, dřevařství, myslivost, správu podniků, ekonomiku a další odvětví mají zajistit sladění ekologických zásad hospodaření s krajinou, zkvalitňování životního prostředí a současně i zabezpečení požadavků společnosti na všechny produkty lesa.
O tom, že se u nás cítí naši studenti dobře, svědčí jejich hlasování, ve kterém jsme opakovaně v letech 2012/13 a 2013/14 v otevřené soutěži všech fakult veřejných vysokých škol v ČR získali nejvíc hlasů a tím jsme se stali studenty nejlépe hodnocenou fakultou v ČR!

Fotogalerie