Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. Snahy o zřízení výtvarné akademie na Moravě se objevují už od počátku 18. století. Naplňují se však teprve v roce 1992, kdy je na Fakultě architektury VUT v Brně založen Ústav výtvarných umění, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění, jejíž činnost byla zahájena 1. ledna 1993. 

Poštovní adresa FaVU VUT v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, 602 00 Brno
Telefon (+420) 541 14 6850
Fax 543 21 2670
Zaměření školy Umění
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Dny otevřených dveří

ENTER FaVU – dny otevřených dveří: 2.11. 2016, 21.1. a 22.1.2017, 17.6. a 18.6.2017 - veřejná prezentace ateliérových a bakalářských prací

​Den otevřených dveří - 1. 11. 2017 - prohlídka ateliérů a konzultace pro uchazeče o studium

Příjmací řízení

Podrobné informace o škole

Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. S ohledem na to je utvářena také její oborová skladba: jsou zde zastoupeny disciplíny, které prostřednictvím využívání nejnovějších technologií směřují k propojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU VUT v Brně celé spektrum současného výtvarného umění, k čemuž přispívá rovněž výuka poskytovaná Kabinetem teorií a dějin umění. Od loňského roku působí na FaVU VUT v Brně řada nových vyučujících, kteří v součinnosti s etablovanými pedagogy zprostředkovávají rozmanité přístupy k současnému umění. Našim krédem je komplexně vzdělávat studenty v duchu hesla „tradice a inovace.“