Fakulta architektury VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Česká škola architektury v Brně byla ustavena po vzniku československého státu, v roce 1919, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. Ve školním roce 1919/1920 byl otevřen první ročník studia a děkanem byl jmenován architekt prof. Karel Hugo Kepka.

Poštovní adresa Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon 541 146 600
Fax 541 146 605
E-mail info@fa.vutbr.cz
Zaměření školy Architektura a stavebnictví
Typ školy Veřejná

Fotogalerie