Lékařská fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání , včetně programu Univerzity třetího věku.

Poštovní adresa Tř. Svobody 8, 77126 Olomouc
Telefon 585 632 009
Fax 585 632 063
E-mail ivana.klosova@upol.cz
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství Prezenční MUDr.
Zubní lékařstvíZubní lékařství Prezenční MDDr.

Příjmací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou dostupné na http://www.lf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

Podrobné informace o škole

Dlouhodobé zaměření výzkumu a vývoje na LF UP je možné shrnout do čtyř oblastí: onkologie, nemoci srdce a cév, experimentální toxikologie a farmakologie, transplantace. Snahou výzkumných týmů je rozvoj metodik a přístupů molekulární biologie, imunologie a epidemiologie a jejich využití pro řešení výzkumných projektů probíhajících na pracovištích fakulty.

Fotogalerie