Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily Univerzitu Karlovu při jejím založení v letech 1347/1348. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta UK s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti bádání a vědy.

Poštovní adresa nám. Curieových 7, 116 40 Praha
Telefon +420221005111
Zaměření školy Právo
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Facebook https://www.facebook.com/Právnická-fakulta-Univerzity-Karlovy-246726568784453/?fref=ts

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Právo a právní vědaMagisterské Prezenční Mgr.
Právo a právní vědaStátní rigorózní zkouška Kombinované JUDr.
Právo a právní vědaDoktorské studium Prezenční/Kombinované Ph.D.

Dny otevřených dveří

Středa 8.února 2017 ve dvou bězích - 10 hod a 13 hod

 

Příjmací řízení

viz 

http://www.prf.cuni.cz/informace-pro-uchazece-1404049701.html

Podrobné informace o škole

Právnická fakulta UK nabízí studium jediného univerzálního studijního programu právo a právní věda, oboru právo.

Studijní program právo a právní věda, obor právo, je pětiletý, nedělený magisterský studijní program, koncipovaný v prezenční formě studia. Absolvent získává teoretický a praktický základ všech základních oborů českého práva v kontextu mezinárodního a evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech.

Vzdělání lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry.

V rámci studijního programu se studenti soustředí též na cizí jazyky, zejména na odbornou terminologii a na zvládnutí moderních technologií.

Kromě teoretického vědního základu jednotlivých právních oborů se stále větší důraz klade na využívání výukových metod založených na rozboru konkrétních případů, na aplikaci teoretických poznatků a na spolupráci s právní praxí.

Vedle předmětů společného základu si mohou studenti vybírat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů vyučovaných v češtině i v cizích jazycích.

Každoročně vyjíždí cca 170 studentů na studijní pobyty na prestižní evropské i mimoevropské univerzity.

Počet zahraničních studentů studujících v angličtině každoročně stoupá a letos dosáhl čísla 180.

Na fakultě aktivně působí 6 studentských spolků, které vyvíjejí rozsáhlou a rozmanitou činnost – organizují besedy s významnými politiky a právníky, kurzy pro studenty atd.

Fakulta pořádá i společenské akce pro studenty, zaměstnance a absolventy (např. reprezentační ples, vánoční koncert v Karolinu).

Fotogalerie