Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. 

Poštovní adresa Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon 545 132 701
E-mail pr@pef.mendelu.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano
Youtube http://youtu.be/LxEKxrYX2qU

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Program Ekonomika a managementManažersko-ekonomický Prezenční/Kombinované Bc., Ing.
Program Ekonomika a managementManagement obchodní činnosti Prezenční Bc.
Program Ekonomika a managementManagement cestovního ruchu Prezenční Bc.
Program Ekonomika a managementSociálně-ekonomický Prezenční Bc.
Program Ekonomika a managementEkonomika zemědělství a potravinářství Prezenční Bc.
Program Ekonomika a managementBusiness Economics and Management Prezenční Bc., Ing.
Program Ekonomika a managementŘízení a ekonomika obchodu Prezenční Ing.
Program Hospodářská politika a správaFinance Prezenční/Kombinované Bc.
Program Hospodářská politika a správaVeřejná správa Prezenční/Kombinované Bc., Ing.
Program Hospodářská politika a správaFinance a investiční management Prezenční Ing.
Program Hospodářská politika a správaÚčetnictví a daně Prezenční Ing.
Program Systémové inženýrství a informatikaEkonomická informatika Prezenční Bc., Ing.
Program Inženýrská informatikaAutomatizace řízení a informatika Prezenční Bc., Ing.

Dny otevřených dveří

Pokud  jste zvědaví, jak to u nás vypadá, přijďte na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Zahájení je vždy v 15:00 v přednáškové místnosti Q01:

  • 27. ledna 2017
  • 3. března 2017

Příjmací řízení

Přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím počítačového testování. Termíny podávání elektronických přihlášek jsou pro bakalářské studium nejpozději do 20. března 2017 a pro navazující magisterské studium do 10. dubna 2017.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia se konají od 24. do 30. dubna 2017. Pro uchazeče o navazující magisterské studium se přijímací zkoušky konají od 5. do 11. června 2017.
Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu

Podrobné informace o škole

Ročně se na PEF hlásí více než 5500 uchazečů do bakalářského, magisterského i doktorského studia. Fakulta se v každoročním žebříčku Hospodářských novin umisťuje jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Díky svému založení v roce 1959 je také nejstarší moravskou ekonomickou fakultou. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění.

Absolventi nachází uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe či Asii. Výuka probíhá v novém moderním pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.