Fakulta chemická VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na vojenskou Technickou akademii. 

Poštovní adresa Purkyňova 464/118, 61200 Brno
Telefon + 420 541 149 358
Fax +420 541 211 697
E-mail studijni@fch.vut.cz
Zaměření školy Chemie
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Chemie a chemické technologieSpotřební chemie Prezenční/Kombinované Bc.
Chemie a chemické technologieChemie pro medicínské aplikace Prezenční Bc.
Chemie a chemické technologieChemie, technologie a vlastnosti materiálů Prezenční/Kombinované Bc.
Chemie a chemické technologieChemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční/Kombinované Bc.
Chemie a technologie potravinBiotechnologie Prezenční/Kombinované Bc.
Chemie a technologie potravinPotravinářská chemie Prezenční/Kombinované Bc.
Spotřební chemieSpotřební chemie Prezenční/Kombinované Ing.
Chemie pro medicínské aplikaceChemie pro medicínské aplikace Prezenční Ing.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůChemie, technologie a vlastnosti materiálů Prezenční/Kombinované Ing.
Chemie a technologie ochrany životního prostředíChemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční/Kombinované Ing.
Chemie a technologie potravinPotravinářská chemie a biotechnologie Prezenční/Kombinované Ing.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 9. 2. 2017.

Příjmací řízení

Uchazeči o studium bakalářských studijních programů najdou informace k přijímacímu řízení na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html

Uchazeči o studium magisterských navazujících studijních programů najdou informace k přijímacímu řízení na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/magisterske-studium.html

Podrobné informace o škole

Moderní studijní obory fakulty chemické VUT v Brně vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektují potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakulta spolupracuje s různými institucemi, např. Polymer Institute Brno, ústavy Akademie věd ČR, výzkumními výzkumnými ústavy a univerzitami. Momentálně zastřešuje několik významných projektú v rámci EU, kde své uplatnění najdou i studenti.

Fotogalerie