Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na těchto stránkách informuje uchazeče o studium a všechny partnery a zájemce o spolupráci. Přináší základní informace o jednotlivých formách studia na fakultě včetně stručné charakteristiky realizovaných studijních programů, studijních oborů resp. studijních zaměření.

 

Poštovní adresa Technická 5, 166 28 Praha
Telefon 220 443 276
E-mail Jaroslava.Vitkova@vscht.cz
Zaměření školy Chemie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://ftop.vscht.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Technologie pro ochranu životního prostředíChemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční/Kombinované Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíChemie a toxikologie životního prostředí Prezenční Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíChemie a technologie paliv a prostředí Prezenční/Kombinované Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíAlternativní energie a životní prostředí Prezenční Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíAnalytická chemie životního prostředí Prezenční/Kombinované Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíOdpadové hospodářství Prezenční Bc.
Technologie pro ochranu životního prostředíPrůmyslová ekologie Prezenční Bc.
Forenzní analýzaChemie a materiály ve forenzní analýze Prezenční

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro rok 2015/2016 se budou konat ve dnech:

20. listopadu 2015 od 9 do 14 hodin
21. listopadu 2015 od 9 do 14 hodin
22. ledna 2016 od 9 do 14 hodin

Program Dnů otevřených dveří 

Pátek 20. 11. 2015
9.00 – 14.00         představení studijních oborů a zábavných experimentů v budovách A i B

Posluchárna AI, Technická 5, Praha 6, budova A, 1. mezipatro u hlavního schodiště
9.00 – 10.00       Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách
                               Fakulta chemické technologie
                               Fakulta chemicko-inženýrská

10.30 – 11.30   Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách
                               Fakulta chemické technologie
                               Fakulta chemicko-inženýrská

Posluchárna AII, Technická 5, Praha 6, budova A, 2. mezipatro u hlavního schodiště

9.00 – 10.00        Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách
                               Fakulta technologie ochrany prostředí
                               Fakulta potravinářské a biochemické technologie

10.30 – 11.30 Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách
                               Fakulta technologie ochrany prostředí
                               Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Sobota 21. 11. 2015

9.00 – 13.00         představení studijních oborů a zábavných experimentů v budovách A i B 

Posluchárna AI, Technická 5, Praha 6, budova A, 1. mezipatro u hlavního schodiště
10.00 – 11.00      Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách

Více na: http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-verejnost/dod

Příjmací řízení

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve tříletých a čtyřletých bakalářských studijních programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušky na základě průměru z chemie a matematiky za předposlední tři roky a konečného pololetního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou.

VŠCHT přijímá do navazujících magisterských programů pouze uchazeče, kteří studují v posledním ročníku příbuzného bakalářského studijního programu nebo tento program absolvovali. Student posledního ročníku bakalářského studijního programu si může podat přihlášku před řádným ukončením studia, před definitivním přijetím do navazujícího programu však bude muset doložit řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.

Další informace jsou uvedeny na adrese: studuj.vscht.cz

Podrobné informace o škole

Krátkodobé specializační i rekvalifikační kurzy organizuje fakulta prostřednictvím ústavů na základě požadavků praxe. Významná je skutečnost, že do výzkumné činnosti jsou zapojováni i studenti magisterského a především postgraduálního doktorandského studia. Mají tak možnost bezprostředně si ověřit získané teoretické poznatky a lépe pochopit všechny vnitřní souvislosti studovaného oboru. Při odborné spolupráci v rámci České republiky se fakulta orientuje jak na své partnery v průmyslu, tak i ve sféře výzkumu a státní správě. Na základě požadavků průmyslové praxe jsou komplexně řešeny i její aktuální problémy. Tato spolupráce je mimo jiné i významným zdrojem finančních prostředků. Další zdroj představují domácí a zahraniční granty. Bez těchto finančních prostředků by nebylo možné zajistit další rozvoj fakulty i jednotlivých ústavů.

Fotogalerie