Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE nabízí zájemcům o prestižní diplom z jedné z nejlepších ekonomických škol ve střední a východní Evropě studium mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu a práva a podnikání. Studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni je možno absolvovat v českém a slovenském jazyce nebo v angličtině. Naši absolventi jsou špičkovými odborníky, velmi úspěšnými zejména v měnícím se mezinárodním prostředí.

Poštovní adresa nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha
Telefon 224095241
E-mail prfmv@vse.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://fmv.vse.cz
Facebook https://www.facebook.com/fmvvse

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Mezinárodní ekonomické vztahyCestovní ruch a regionální rozvoj Prezenční Bc.
Mezinárodní ekonomické vztahyManažer obchodu Kombinované Bc.
Mezinárodní ekonomické vztahyMezinárodní obchod Prezenční Bc.
Mezinárodní ekonomické vztahyMezinárodní studia - diplomacie Prezenční Bc.
International Economic RelationsBachelor of International Business Prezenční Bc.
Mezinárodní ekonomické vztahyCestovní ruch Prezenční Ing.
Mezinárodní ekonomické vztahyEvropská integrace Prezenční Ing.
Mezinárodní ekonomické vztahyMezinárodní obchod Prezenční Ing.
Mezinárodní ekonomické vztahyMezinárodní politika a diplomacie Prezenční Ing.
Mezinárodní ekonomické vztahyPodnikání a právo Prezenční Ing.
International Economic RelationsInternational and Diplomatic Studies Prezenční Ing.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) se koná vždy v lednu. Zájemci o studium se zde dozví potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Po skončení  hlavní části ve Vencovského aule budou mít zájemci možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

Více informací zde:

https://fmv.vse.cz/

Pro zájemce o studium spravuje Fakulta mezinárodních vztahů také facebookovou stránku FMV VŠE Přidej se k nám.

Odkaz zde:

https://www.facebook.com/FMVPridejseknam

 

Příjmací řízení

Termín pro podání přihlášek je 30. dubna

Přihlášky se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Pro studium v angličtině se dodávají další specifické náležitosti, které jsou uvedeny na webových stránkách příslušných programů.

Více informací zde:

https://fmv.vse.cz/

Přijímací zkoušky

Bakalářské obory v češtině (ve slovenštině): přijímací zkoušky ze dvou cizích jazyků a matematiky.

Magisterské obory v češtině (ve slovenštině): přijímací zkoušky z jednoho cizího jazyka, ekonomie a příslušného odborného předmětu podle zvoleného oboru.

Přijímací zkouška má formu testů vyplňovaných na počítači. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. Příklady testů lze nalézt na webu VŠE.

Bakalářské a magisterské obory v angličtině: přijímací zkoušky mají podobu esejů na zadané téma. Zároveň je nutno splnit některé další specifické požadavky. Všechny informace jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných programů.

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu zde:

http://fmv.vse.cz/

Podrobné informace o škole

Nejvýraznější charakteristikou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV) je velmi vysoká úroveň internacionalizace, a to jak ve studiu v zahraničí, v rozsahu zahraničních praxí, ve variabilitě a počtu kurzů vyučovaných zahraničními profesory, v počtu přijíždějících výměnných studentů a v nabídce anglicky vyučovaných programů. Kvalita výuky je pravidelně potvrzována Akreditační komisí ČR. Navazující magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities získaly jako první v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EPAS, kterou uděluje European Foundation for Management Development (EFMD).

Fakulta připravuje studenty efektivně na jejich budoucí mezinárodní kariéru. Významným rysem studia je vysoká náročnost na výuku 2 cizích jazyků, a to i jejich odborného pojetí. VŠE má více než 220 partnerských škol ve všech kontinentech světa, na kterých studenti mohou absolvovat část svého studia. Rozvoj pracovních dovedností a získání praktických poznatků je umožněno systémem odborných praxí v zahraničí i v ČR. Studijní i pracovní pobyty v zahraničí jsou finančně podporovány jak ze zdrojů programu Erasmus+, tak i ze zdrojů VŠE a FMV. Finanční podporu získávají také studenti za excelentní studijní výsledky, za mimořádné úspěchy při reprezentaci fakulty, za asistenci při rozvíjení fakulty a při skládání mezinárodně uznávaných jazykových a dalších certifikátů. FMV je autorizovaným zkušebním centrem pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu.

Na VŠE také studenti rozvíjejí svůj talent ve studentských klubech zaměřených buď profesně, nebo na oblasti hudby, divadla, filmu, tance, turistiky, sportu, atd. Uplatnění absolventů FMV je velmi široké - škola navíc svým studentům pomáhá se získáním pracovního uplatnění. Absolventi FMV patří k platově nejlépe hodnoceným v celorepublikovém měřítku.

Fotogalerie