Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Všechny informace pro zájemce o studium na www.drzimetimisto.cz

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se řadí k největším ekonomickým fakultám v České republice. Letos uplynulo již 38 let od jejího založení. Za dobu své existence si vydobyla významné postavení ve vysokoškolském vzdělávání.

 

 

Poštovní adresa Sokolská 33, 70121 Ostrava
Telefon +420597322421
Fax +420596110026
E-mail kontakt.ekf@vsb.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Podrobné informace o škole

Široká nabídka oborů je předností fakulty, na níž lze absolvovat ve vybraných oborech studium ve tříletých bakalářských, dvouletých navazujících magisterských a v doktorských studijních programech.

V akademickém roce 2016/2017 bude fakulta nabízet prezenční studium ve studijních programech: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a Management, Systémové inženýrství a informatika. Tyto programy zahrnují celkem 12 oborů, z toho 2 bude možno studovat i na detašovaných pracovištích ve Valašském Meziříčí a Šumperku. Vybrané studijní obory budou nabízeny také v kombinované formě studia.

Studenti mohou získat dvojí diplom na Univerzitě v Huddersfieldu ve Velká Británii, nebo na Univerzitě v Bergamu v Itálii V rámci projektu Erasmus+ a dalších projektů mezinárodní spolupráce lze absolvovat stáže a studijní pobyty na zahraničních univerzitách, např. Dánsko, Finsko, UK, Švýcarsko, Nizozemí, Korea, Španělsko, Taiwan, Slovinsko, Portugalsko, SRN, Irsko.

K internacionalizaci života na fakultě přispívá vysoký počet přijíždějících studentů v rámci programu Erasmus+, studenti tak přicházejí do kontaktu s odlišnou kulturou. V rámci spolupráce s čínským partnerem z Hubei University of Technology, Wuhan, studuje bakalářský a magisterský obor Finance v anglickém jazyce 60 čínských studentů.

Fakulta podporuje uplatnitelnost absolventů i tím, že zajišťuje studentům stáže, zapojuje do výuky odborníky z praxe, zprostředkovává kontakty s potencionálními zaměstnavateli a to v rámci workshopů firem, společností a institucí, které mají o absolventy zájem. Jedním z příkladů je i projekt HR Akademie, která seznamuje studenty s personalistikou od strategie řízení lidských zdrojů až po controlling a je zajišťována špičkovými odborníky.

Již dlouholetou tradicí je realizace studia MBA ve spolupráci s LJMU v Liverpoolu z Velké Británie.

Fakulta je velmi dobře vybavena počítačovou, audiovizuální a multimediální technikou, kterou studenti mohou využívat v rámci výuky i pro týmovou práci. Chloubou je zcela ojedinělé autorizační a školicí středisko společnosti Apple, které je vybaveno výkonnými pracovními stanicemi řady iMac a koncipováno jako multiplatformní učebna s nejmodernější technikou.

Předností studia na fakultě je také podpora studentů se specifickými nároky, které zajišťuje centrum Slunečnice.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí svým studentům ubytování na jedněch z nejmodernějších a nejlevnějších univerzitních kolejí. V areálu kampusu je k dispozici moderní sportovní areál. Město Ostrava a jeho okolí nabízí spoustu možností, jak příjemně strávit volný čas.