Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení(FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1.9.2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež spadal pod Fakultu technologickou. 

Poštovní adresa Zlín
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Logistika a management, studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik, Studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva. V příštím akademickém roce bude možné studovat nově akreditovaný studijní program Ochrana společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.