Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Dynamicky se rozvíjející Fakulta elektrotechniky a informatiky je nejmladší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v lednu 2008 z Ústavu elektrotechniky a informatiky a v současné době na FEI studuje téměř 1 100 studentů. Během studia jsou teoretické znalosti úzce provázány s praxí a absolventi jsou na trhu práce žádáni pro své kvalitní znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií.

Fakulta studentům nabízí moderní zázemí pro výuku ve vlastní zrekonstruované budově ve středu města, která se nachází pár minut chůze od vlakového i autobusového nádraží, centra Pardubic a univerzitního kampusu. 

Bližší informace o studiu i fakultě naleznete na internetových stránkách www.upce.cz/fei. 

Pro zájemce o studium fakulta pořádá Dny otevřených dveří, které jsou v aktuálním akademickém roce 14. listopadu 2014 a 6. února 2015

 

Poštovní adresa Studentská 95, sídlo fakulty: nám. Čs. Legií 565, Pardubice, Pardubice
Telefon 466 036 792 - sekretariát děkana, 466 036 652 - studijní oddělení
Fax 466 036 241
E-mail fei@upce.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Informační technologieInformační technologie Prezenční Bc.
Elektrotechnika a informatikaKomunikační a mikroprocesorová technika Prezenční Bc.
Elektrotechnika a informatikaŘízení procesů Prezenční Bc.
Informační technologieInformační technologie Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaKomunikační a řídicí technologie Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaŘízení procesů Prezenční Ing.
Elektrotechnika a informatikaInformační, komunikační a řídicí technologie Prezenční/Kombinované Ph.D.

Příjmací řízení

  • bakalářské studium – bez přijímací zkoušky, bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet přijímaných pro daný obor, budou uchazeči přijímáni na základě bodového hodnocení, sestaveného podle výsledků maturitní zkoušky a absolvované střední školy
  • navazující magisterské studium – ústní zkouška, která může být zkušební komisí prominuta na základě posouzení výsledků v bakalářském studiu
  • doktorské studium – ústní zkouška z anglického jazyka a ústní odborná zkouška podle zaměření doktorského studijního programu

 

Termín přijímací zkoušky:

  • bakalářské studium (bez účasti uchazeče) 26. 6. 2015 - do daného termínu je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • navazující magisterské studium 14. 8. 2015
  • doktorské studium 24. 6. 2015