Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice i v akademickém roce 2016/2017úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multi-disciplinární a multi-oborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Cílem fakulty je zajišťovat studentům zajímavou a pestrou nabídku studijních programů, garantovaných zkušenými pedagogy s vlastní bohatou vědecko-výzkumnou činností. 

Poštovní adresa Pardubice
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
FilozofieFilozofie Prezenční Bc.
FilozofieReligionistika Prezenční Bc.
FilozofieFilozofie Prezenční Mgr.
FilozofieReligionistika Prezenční Mgr.
FilozofieFilozofie Prezenční/Kombinované Ph.D.
FilozofieReligionistika Prezenční/Kombinované Ph.D.
Humanitní studiaHumanitní studia Prezenční Bc.
SociologieSociální antropologie Prezenční Bc.
SociologieSiciální antropologie Prezenční Mgr.
Historické vědyKulturní dějiny Prezenční Bc.
Historické vědyHistoricko-literární studia Prezenční Bc.
Historické vědySpisová a archivní služba Prezenční Bc.
Historické vědyHistorie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
Historické vědyHistorie + Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
Historické vědyKulturní dějiny Prezenční Mgr.
Historické vědyHistorie Prezenční/Kombinované Ph.D.
FilologieAnglický jazyk pro odbornou praxi Prezenční Bc.
FilologieAnglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
FilologieAnglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
FilologieNěmecký jazyk pro odbornou praxi Prezenční Bc.
FilologieNěmecký jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
FilologieNěmecký jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
FilologieSlavistická studia zemí Evropské unie - Historie (dvouoborové studium) Prezenční Bc.
FilologieAnglická filologie Prezenční Mgr.
Specializace v pedagogiceAnglický jazyk - specializace v pedagogice Prezenční Bc.
Specializace v pedagogiceResocializační pedagogika Prezenční Mgr.
Učitelství pro základní školyUčitelství anglického jazyka Prezenční Mgr.

Dny otevřených dveří

8. února 2017

Příjmací řízení

Termín podání přihlášek:

bakalářské studium: 30. 3. 2017

navazující magisterské studium: 30. 4. 2017

doktorské studium: 31. 7. 2017

Termín přijímacích zkoušek:

bakalářské studium: 5. - 6. 6. 2017

navazující magisterské studium: 19. - 23. 6. 2017

doktorské studium: 4. - 15. 9. 2017

Bližší informace naleznete na http://www.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html

 

 

 

 

Podrobné informace o škole

Fakulta filozofická dotváří svým humanitním a filologickým zaměřením komplexitu vědních disciplín pěstovaných na Univerzitě Pardubice. Historie fakulty sahá do roku 1992, kdy vznikl Ústav cizích jazyků, který byl postupně transformován a rozšiřován až do podoby samostatné Fakulty humanitních studií, s pestrou škálou humanitních a sociálně-vědných oborů. V roce 2005 fakulta získala svůj současný název Fakulta filozofická.
Ta dnes vychovává absolventy, kteří jsou schopni podle zvoleného studijního programu reflektovat změny kulturního a socioekonomického kontextu a reagovat na společenské potřeby v řadě oblastí, včetně multináboženského a multikulturního dialogu, zapojením do pedagogických, poradenských, konzultačních, lektorských či dalších činností ve sféře školství, veřejné správy, kultury, sociálních služeb, veřejně prospěšných institucí, nadací, cestovním ruchu i public relations.
Kromě odborně zaměřené výuky vlastních studijních programů a tomu odpovídajících vědeckovýzkumných aktivit nabízí fakulta programy celoživotního vzdělávání v oblasti společenských věd.