Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera (uváděna také jako DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství.Zaměstnanosti absolventů každoročně přesahuje 90 %, u některých oborů i 100 % v oboru.

Poštovní adresa Studentská 95, 53210 Pardubice
Telefon 466 036 509
Fax 466 036 094
E-mail studijni.dfjp@upce.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Dopravní technologie a spojeAplikovaná informatika v dopravě Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeElektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeManagement, marketing a logistika ve spojích Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeDopravní management, marketing a logistika Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeDopravní prostředky: Silniční vozidla Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeDopravní prostředky: Kolejová vozidla Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeDopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeTechnologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní technologie a spojeTechnologie a řízení dopravy: Logistické technologie Prezenční/Kombinované Bc.
Dopravní inženýrství a spojeAplikovaná informatika v dopravě Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeElektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeDopravní management, marketing a logistika Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeDopravní prostředky: Silniční vozidla Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeDopravní prostředky: Kolejová vozidla Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeDopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeTechnologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeManagement, marketing a logistika ve spojích Prezenční/Kombinované Ing.
Dopravní inženýrství a spojeTechnologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů Prezenční/Kombinované Ing.
Stavební inženýrstvíDopravní stavitelství Prezenční/Kombinované Bc.
Stavební inženýrstvíDopravní stavitelství Prezenční/Kombinované Ing.
Technika a technologie v dopravě a spojíchDopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky Prezenční/Kombinované Ph.D.
Technika a technologie v dopravě a spojíchDopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební Prezenční/Kombinované Ph.D.
Technika a technologie v dopravě a spojíchDopravní prostředky a infrastruktura: Elektrotechnika Prezenční/Kombinované Ph.D.
Technika a technologie v dopravě a spojíchTechnologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
Technika a technologie v dopravě a spojíchTechnologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management Prezenční/Kombinované Ph.D.

Dny otevřených dveří

Čeká Tě výběr VŠ?

Přijď poznat naši fakultu a seznámit se i se svým možným budoucím zaměstnavatelem.

26. 11. 2016 od 9:00 hod, v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera (Studentská 95, Pardubice) Ti představíme jednotlivé obory a zaměstnavatelé našich absolventů Tě budou informovat o možnostech Tvého uplatnění. Více informací na www.dfjp.cz/dod. 

Příjmací řízení

Na bakalářské studium je uzávěrka přihlášek 30. 4. 2017:

 • Přihláška elektronická na webu univerzity.
 • V přihláše je nutno uvést obor a zaměření.
 • V rámci jednoho studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku.
 • Administrativní poplatek za přihlášku je 500 Kč
 • Není přijímací zkouška, přijímací řízení hodnotí zájemce dle výsledků středoškolského studia (bonifikace za maturitu z matematiky)
 • Do 19. 6. 2017 je pak nutné zaslat úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy.
 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte do konce června 2017.

 

Podávání přihlášek na navazující magisterské studium (titul Ing.) bude probíhat od 15. 6. 2017 do 15. 8. 2017.

 • Přihláška elektronická na webu univerzity.
 • V přihláše je nutno uvést obor a zaměření.
 • Administrativní poplatek za přihlášku je 500 Kč
 • Přijímací řízení proběhne pro zájemce, kteří nevystudovali předchozí studium na DFJP, v září 2017.
 • Do 15. 8. 2017 je nutno zaslat úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu do 14. 9. 2017.

Podrobné informace o škole

Dopravní fakulta Jana Pernera připravuje kvalitní absolventy, kteří jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a vyšetřovat jejich vliv na životní prostředí. Mimo výuky se Dopravní fakulta Jana Pernera také výraznou měrou zapojuje do projektů základního a aplikovaného výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce. (Více informací naleznete na stránkách www.upce.cz/dfjp.)

V rámci výuky se zaměřujeme na propojení teorie a praxe při studiu, proto studenti v průběhu studia povinně absolvují odborné praxe, případně i studentské stáže u společností a firem v oboru. Mezi vyučujícími jsou renomovaní odborníci z praxe a od dalších osobností zajišťujeme pravidelně výběrové přednášky. Studenti mohou využít možnosti vyjet na zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž v programu Erasmus+ či jiných, tyto aktivity významně fakulta podporuje.

V nedávné době jsme dostavili nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které je špičkovým laboratorním pracovištěm v celoevropském měřítku. Výuka technických předmětů pak probíhá z významné části právě v tomto centru.

Univerzitní kampus je umístěn v zeleném prostoru na okraji města u řeky Labe, ale zároveň s docházkovou vzdáleností do centra města přibližně 10 minut. V kampusu je dostatek lůžek na kolejích, celý kampus je pokryt wi-fi internetem. Součástí kampusu je menza (otevřena po celý den i na večeře), tělocvičny s venkonvími prostory, univerzitní knihovna, galerie, studentský klub...