Fakulta filozofická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost. 

Poštovní adresa Sedláčkova 38, PSČ: 306 14, Plzeň
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Archeologie
Blízkovýchodní studia
Filozofie
Humanistika
Obecné dějiny
Politologie
Sociologie
Sociální a kulturní antropologie
Sociální práce

Dny otevřených dveří

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/open_day.html

Podrobné informace o škole

Fakultu filozofickou ZČU v současné době tvoří Katedra filozofie, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků, Katedra archeologie, Katedra antropologických a historických věd a Katedra sociologie. Studijní programy Fakulty filozofické ZČU byly vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evropské unie. Zájemcům z celé České republiky i zahraniční se na Fakultě filozofické ZČU nabízejí tříleté bakalářské studijní obory Humanistika, Sociální a kulturní antropologie, Archeologie, Cizí jazyky pro komerční praxi, Blízkovýchodní studia, Politologie, Mezinárodní vztahy a východoevropská studia, Sociologie, Obecné dějiny, Moderní dějiny a Mezinárodní vztahy - britská a americká studia, dvouleté magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Sociální a kulturní antropologie, Archeologie, Kulturní antropologie Předního východu, Antropologie populací minulosti, Evropská kulturní studia, Politologie, Moderní dějiny, Analytická filozofie a filozofie vědy, Mezinárodní vztahy, Učitelství pro střední školy: kombinace Základy společenských věd - Geografie a Sociologie, doktorské studijní obory Teorie a dějiny vědy a techniky, Etnologie, Politologie a Archeologie.

Fotogalerie