Fakulta strojní ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojní je jednou z nejstarších plzeňských fakult, svou nepostradatelnou pozici v industriálním městě dokazuje již přes 70 let. Dlouholetá tradice strojních Škodových závodů v Plzni  položila výborné základy technickému vzdělávání, které společně s nejmodernějšími technologiemi a poznatky daly prostor pro vznik moderní otevřené vzdělávací instituce uznávané v oblasti vědy a výzkumu a vyhledávané předními společnostmi ke společné spolupráci.

Poštovní adresa Univerzitní 2762/22, PSČ: 30100 , Plzeň
Telefon 377 638 001
E-mail fst@fst.zcu.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.fst.zcu.cz
Facebook https://www.facebook.com/fstzcu/
Instagram https://www.instagram.com/fstzcu/
LinkedIn https://www.linkedin.com/school/fakulta-strojn%C3%AD-z%C3%A1pado%C4%8Desk%C3%A9-univerzity-v-plzni/?viewAsMember=true

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Doktorský studijní programStrojírenské technologie a materiály Prezenční/Kombinované studium PhD.
Doktorský studijní programTeorie a stavba strojů Prezenční/Kombinované studium PhD.
Doktorský studijní programPrůmyslové inženýrství a management Prezenční/Kombinované studium PhD.
Navazující magisterský programStavba energetických strojů a zařízení Prezenční studium Ing.
Navazující magisterský programKonstruování strojů a technických zařízení Prezenční studium Ing.
Navazující magisterský programPrůmyslové inženýrství a management Prezenční studium Ing.
Navazující magisterský programObrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality Prezenční studium Ing.
Navazující magisterský programMateriálové inženýrství a výrobní technologie Prezenční studium Ing.
Bakalářský studijní programStrojní inženýrství - strojní inženýrství Prezenční studium Bc.
Bakalářský studijní programStrojírenství Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

26. 1. 2022, 9:00 - 16:00, Fakulta strojní - Univerzitní 22, Plzeň

Záznam ze Dne otevřených dveří 2020 nalezente zde.

 

Příjmací řízení

2. kolo přijímacího řízení probíhá do 8. 8. 2021. Více informací naleznete zde.

 

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu „Strojní inženýrství“ probíhá na základě bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia a maturity. Studenti, kteří již studovali na VŠ jsou hodnoceni dle dosavadního VŠ studia. Předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole posoudí komise děkana. 

Navazující magisterské studium je určeno především pro absolventy technických fakult. Při přijímání na navazující Mgr. program musí mít žadatel úspěšně absolvováno bakalářské studium. Při přijímacím pohovoru uchazeč dokladuje výsledky svého dosavadního VŠ studia. Uchazeč se hlásí přímo na jeden z 8 nabízených oborů studia. Předpoklady ke studiu posoudí komise děkana na základě výsledků předchozího bakalářského studia. Pokud uchazeč nebude mít absolvovány některé důležité předměty nutné pro zdárný průběh jeho dalšího studia, budou mu předepsány v rámci výběrových předmětů.

 

Podrobné informace o škole

Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Fakulta strojní čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

Fotogalerie