Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) je s počtem více než 2 200 studentů druhou největší fakultou JU. Uchazečům o studium nabízí 13 bakalářských a 4 navazující magisterské studijní obory. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu v doktorských programech Ošetřovatelství a Rehabilitace. Fakulta má dále právo habilitačního a profesorského řízení. V angličtině lze studovat bakalářský obor Nurse.

Poštovní adresa J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice
Telefon Studijní oddělení: tel. +420 389 037 734–9
Zaměření školy Zdravotnictví , Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.zsf.jcu.cz
Facebook https://www.facebook.com/zsfju/

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na Jihočeské univerzitě 13. 1. 2017

Příjmací řízení

Termíny podání přihlášek: do 31. 3. 2017 ● Termíny přijímacího řízení: od 5. do 9. 6. 2017
Talentová zkouška u oboru Zdravotnický záchranář: od 9. do 15. 5. 2017
Rakulta uspořádá pro uchazeče přípravné kurzy.

Podrobné informace o škole

Zdravotně sociální fakulta JU oslavila na podzim roku 2016 už čtvrtstoletí své existence. V České republice si drží významné postavení hlavně díky tomu, že jako jedna z mála vysokých škol v tuzemsku úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Učí studenty, aby pochopili a dovedli uplatnit holistický, tzn. celistvý přístup k člověku, a tím uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Připravuje lidi pro profese označované jako pomáhající – proto se snaží vychovat odborníky, kteří berou svoji práci jako poslání. V tom má v současném světě velkou výhodu: práce lidí, které vzdělává, bude vždycky potřeba.
Kombinace odborností je široká a výuka je těsně spjatá s praxí – fakulta spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti po celé republice. ZSF JU nabízí rovněž služby pro veřejnost, což je pro studenty i skvělá příležitost k praxím: jednak v Centru prevence civilizačních chorob, které je dobře vybaveno různými měřicími přístroji a poskytuje výživové i pohybové poradenství, a také v Centru fyzioterapie a Centru pro seniory. Prevence zdravotně sociálních problémů a ochrana zdraví obyvatelstva jsou hlavním zdrojem témat vědecko-výzkumné činnosti. Velkou předností fakulty je hustá síť kontaktů v zahraničí, kam studenti jezdí na stáže: např. ve Finsku, na Slovensku, v Namibii, Zambii, JAR, v Nepálu, Německu, Rakousku, Belgii, Rusku a Maďarsku.

Fotogalerie