Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta JU je moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia ve městě, která sahá až do počátku devatenáctého století.

Poštovní adresa Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
Telefon +420 387 773 501
Fax +420 386 354 994
E-mail dekanat@tf.jcu.cz
Zaměření školy Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
FilosofieFilosofie a religionistika Prezenční Bc.
FilosofieFilosofie (dvouoborová) Prezenční Bc.
FilosofieFilosofie Prezenční Mgr.
FilosofieFilosofie Prezenční/Kombinované Ph.D.
Sociální práceSociální a charitativní práce Prezenční/Kombinované Bc.
Sociální práceEtika v sociální práci Prezenční/Kombinované Mgr.
VychovatelstvíPedagogika volného času Prezenční/Kombinované Bc.
VychovatelstvíPedagogika volného času Prezenční/Kombinované Mgr.
TeologieTeologie Prezenční/Kombinované Bc.
TeologieTeologie (dvouoborová) Prezenční Bc.
TeologieTeologie Prezenční/Kombinované Mgr.
TeologieTeologie služby Prezenční/Kombinované Mgr.
TeologieTeologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
Humanitní studiaCharitativní práce Prezenční/Kombinované Ph.D.

Dny otevřených dveří

V pátek 13. 1. 2017 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevře své brány pro zájemce o studium. Ti ji mohou navštívit a dozvědět se více o přijímacím řízení, o aktivitách fakulty a zahraniční spolupráci. Informace získají i o studijních oborech - bakalářských:  Filosofie a religionistika, Teologie, Pedagogika volného času, Sociálně charitativní práce a navazujících magisterských oborech: Filosofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky, Pedagogika volného času, Etika v sociální práci.                                            

Návštěvníci si mohou promluvit se studenty i pedagogy a také mohou navštívit sociální, teologickou, filosofickou či pedagogickou dílnu.

Již při vstupu do budovy si budoucí studenti budou moci prohlédnout výstavu knih, které napsali vyučující TF JU. Vlastní program začne v 10 a ve 13 hodin v učebně č. 204, kde bude pro návštěvníky připraveno krátké seznámení s fakultou včetně videoprojekce o studiu. Prezentovány budou rovněž projekty a aktivity, na kterých se podílí studenti školy. Nakonec se zájemci o studium mohou vypravit se svým mobilním telefonem nebo i bez něj na prohlídku fakulty a zahrát si společenskou a tvořivou hru, kterou pro zájemce o studiu připravili studenti TF JU.

Jak bude vypadat prohlídka fakulty s mobilním telefonem?

Mobilní telefony fungují i jako čtečky tzv. QR kódů. Student tedy použije svůj mobil a načte QR kód. Na telefonu se mu zobrazil text, informace o místě, kde se nachází a informace jakou trasou má postupovat dále. Na prohlídkové trase na něj čeká biblická dílna, jazyková dílna i prohlídka kaple. Kdo z příchozích bude mít se svým mobilním telefonem problém, může se obrátit na studenty průvodce, kteří mu poradí,  jak s technikou komunikovat.

 

Příjmací řízení

Uchazeči musí absolvovat různé formy přijímacího řízení dle požadavků jednotlivých oborů – ústní pohovory, testy studijních předpokladů, jazykové testy. Aktuální informace najdete na webu fakulty www.tf.jcu.cz v záložce Studium, Chci studovat na TF. Zde najdete např. i vzorové texty z minulého roku. Více: http://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/jak-na-tf-v-roce-2015-16

Podrobné informace o škole

Ve své vědecké a pedagogické činnosti se v současné době zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast sociální práce a pedagogiky. Uchazeči o studium mají možnost vybrat si z nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, a také z programů celoživotního vzdělávání.  Fakulta také nabízí široké spektrum kurzů a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Posluchači mohou například navštěvovat i unikátní program s názvem „Univerzita pro prarodiče a vnoučata“, kde jsou vzděláváni senioři i děti současně nebo odborné kurzy Střediska mediační výchovy TF, jenž podporuje a realizuje mediální vzdělávání dětí, pedagogů, vychovatelů i rodičů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím. Tradiční Univerzita třetího věku TF se zaměřuje hlavně na výuku humanitních a teologických předmětů.

Absolventi fakulty nalézají široké uplatnění v organizacích zaměřených na vzdělávací, výchovné, sociální a kulturní činnosti například jako sociální pracovníci nebo vychovatelé.

Teologickou fakultu najdete přímo v centru města České Budějovice. Její budova disponuje veškerým zázemím pro studenty. V budově se nachází studentský klub, menza i knihovna J.P. Ondoka. Ta v současné době čítá kolem 40 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, politologie, práva a přírodních věd.