Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

Univerzita obrany v Brně

Fakulta je zaměřena zejména na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) podle požadavků Ministerstva obrany. Fakulta může vzdělávat také civilní studenty. Zahraniční studenti jsou vzděláváni na základě smluv uzavřených příslušnými státními orgány.

Poštovní adresa Kounicova 65, 66210 Brno
Zaměření školy Policie a vojenství
Typ školy Státní

Fotogalerie