Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí zpravidla umisťuje na prvním místě. Matfyz je považován za synonymum pro excelenci ve vědě i výuce. Zaměstnanost absolventů dosahuje 100 %, bývalé studenty naleznete v mnoha špičkových globálních firmách (Facebook, Oracle, Generali, RSJ).  

Poštovní adresa Ke Karlovu 3, 121 16 Praha
Telefon +420 221 911 262
E-mail studijni@mff.cuni.cz
Zaměření školy Matematika, fyzika
Typ školy Veřejná

WWW www.mff.cuni.cz
Facebook www.facebook.com/MFFUK

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
FyzikaAplikovaná fyzika Prezenční Bc.
FyzikaObecná fyzika Prezenční Bc.
FyzikaAstronomie a astrofyzika Prezenční Mgr.
FyzikaBiofyzika a chemická fyzika Prezenční Mgr.
FyzikaFyzika kondenzovaných soustav a materiálů Prezenční Mgr.
FyzikaFyzika povrchů a ionizovaných prostředí Prezenční Mgr.
FyzikaGeofyzika Prezenční Mgr.
FyzikaJaderná a subjaderná fyzika Prezenční Mgr.
FyzikaMatematické a počítačové modelování ve fyzice Prezenční Mgr.
FyzikaMeteorologie a klimatologie Prezenční Mgr.
FyzikaOptika a optoelektronika Prezenční Mgr.
FyzikaTeoretická fyzika Prezenční Mgr.
InformatikaObecná informatika Prezenční Bc.
InformatikaProgramování a softwarové systémy Prezenční Bc.
InformatikaSoftwarové a datové inženýrství Prezenční Bc.
InformatikaBioinformatika Prezenční Bc.
InformatikaDiskrétní modely a algoritmy Prezenční Mgr.
InformatikaMatematická lingvistika Prezenční Mgr.
InformatikaPočítačová grafika a vývoj počítačových her Prezenční Mgr.
InformatikaSoftwarové a datové inženýrství Prezenční Mgr.
InformatikaSoftwarové systémy Prezenční Mgr.
InformatikaTeoretická informatika Prezenční Mgr.
InformatikaUmělá inteligence Prezenční Mgr.
MatematikaFinanční matematika Prezenční Bc.
MatematikaMatematika pro informační technologie Prezenční Bc.
MatematikaObecná matematika Prezenční Bc.
MatematikaFinanční a pojistná matematika Prezenční Mgr.
MatematikaMatematická analýza Prezenční Mgr.
MatematikaMatematika pro informační technologie Prezenční Mgr.
MatematikaMatematické modelování ve fyzice a technice Prezenční Mgr.
MatematikaMatematické struktury Prezenční Mgr.
MatematikaNumerická a výpočtová matematika Prezenční Mgr.
MatematikaPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Prezenční Mgr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD)
26. 11. 2015, www.mff.cuni.cz/dod.
 

Příjmací řízení

Bakalářské studium

Všechny studijní programy mají stejnou přijímací zkoušku. Ta obsahuje 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na fakultě (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

Navazující magisterské studium

Zkouška je písemná a tvoří ji 4 úlohy. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

Jak se podává přihláška?
Pro bakalářské i navazující magisterské studium se přihláška podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku.
Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Je nutné také zaplatit v termínu poplatek za přihlášku, jinak je považována za nepodanou. Informace jsou zkráceny. Veškeré podrobnosti naleznete na adrese www.mff.cuni.cz/uchazec.

Podrobné informace o škole

Kromě kvalitního studijního základu v matematických, fyzikálních a informatických oborech poskytuje fakulta přístup k nejnovějším poznatkům, garantuje účast ČR v mezinárodním fyzikálním ústavu ILL v Grenoble, umožňuje experimentovat na Terstském synchrotronu, má nezanedbatelný podíl v CERNu, je mentorem prestižního Google Summer of Code.

Informatika v magisterském cyklu nově nabízí například studium počítačové grafiky nebo vývoje počítačových her.

Bakalářskou informatiku, stejně jako magisterskou matematiku a informatiku je možné studovat také v anglickém jazyce.

Buďte v té nejlepší společnosti!

Fotogalerie