Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními. 

Poštovní adresa Hradec Králové
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná

Podrobné informace o škole

Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu. Kliniky, ústavy a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.