Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství. V rámci studijního programu Energetika získala fakulta v roce 2015 akreditaci pro magisterský studijní obor Energetika - teplárenství.  

Poštovní adresa Pasteurova 3334/7, 40096 Ústí nad Labem
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://cz.fvtm.ujep.cz/
Facebook https://www.facebook.com/Fakulta-výrobních-technologií-a-managementu-UJEP-203917857368/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Strojírenská technologieŘízení výroby Prezenční/Kombinované Bc.
Strojírenská technologiePříprava a řízení výroby Prezenční/Kombinované Ing.
Strojírenská technologieStrojírenská technologie Prezenční/Kombinované Ph.D.
StrojírenstvíMateriály a technologie Prezenční/Kombinované Bc.
StrojírenstvíMateriály a technologie v dopravě Prezenční/Kombinované Ing.
EnergetikaEnergetika - teplárenství Prezenční/Kombinované Bc.
EnergetikaEnergetika - teplárenství Prezenční/Kombinované Ing.
Materiálové vědyMateriály Prezenční Bc.
Materiálové vědyMateriálové vědy Prezenční Ing.

Dny otevřených dveří

26. 1. 2017 od 09:00 do 13:00 hodin

- prezentace fakulty a prohlídka laboratoří - v prostorách budovy FVTM, Pasteurova 3334/7, Ústí nad Labem

 

Příjmací řízení

I. kolo

25. 6. 2017 - přijímací zkoušky pro bakalářské studium - termín posouzení splnění podmínek k přijetí

25. 6. 2017 - přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium a přijímací zkoušky pro doktorské studium

II. kolo

24. 8. 2017 - termín podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení

4. 9. 2017 - přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

11. 9. 2017 - náhradní termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium

Podrobné informace o škole

Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, ale také práce vědecká a výzkumná. Na poli vědy a výzkumu zaznamenávají akademičtí pracovníci úspěchy, které prezentují na konferencích a v odborné literatuře.

Studenti FVTM mají možnost během svého studia absolvovat studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+.