Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má v současné době vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami vysokých škol v České republice. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké. 

Poštovní adresa Hradec Králové
E-mail pdf.studijni@uhk.cz
Zaměření školy Pedagogika
Typ školy Veřejná

Dny otevřených dveří

Informace o Dni otevřených dveří jsou zveřejněné během prosince na www.uhk.cz/pdf.

Příjmací řízení

Informace o přijímacím řízení jsou pro jednotlivé studijní programy zveřejněné na www stránkách fakulty.

Podrobné informace o škole

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie.