Ekonomická fakulta TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci klade důraz na propojení studia s praxí a na rozvoj praktických dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, například ve výrobních podnicích, státní a veřejné správě a samosprávě, soukromé sféře nebo bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích.

Poštovní adresa Voroněžská 13, 46002 Liberec 2 Liberec
Telefon +420 485 351 111
Fax +420 485 352 229
E-mail ef@tul.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
B 6208 Ekonomika a managementPodniková ekonomika Prezenční/Kombinované Bc.
B 6208 Ekonomika a managementEkonomika a management mezinárodního obchodu Prezenční Bc.
B 6208 Ekonomika a managementEkonomika a management služeb Prezenční Bc.
B 6209 Systémové inženýrství a informatikaManažerská informatika Prezenční Bc.
N 6202 Hospodářská politika a správaRegionální studia Prezenční Ing.
N 6208 Ekonomika a managementPodniková ekonomika Prezenční/Kombinované Ing.
N 6209 Systémové inženýrství a informatikaManažerská informatika Prezenční Ing.
P 6208 Ekonomika a managementŘízení a ekonomika podniku Prezenční/Kombinované Ph.D.
P 6209 System engineering and InformaticsEkonomická informatika Prezenční/Kombinované Ph.D.

Dny otevřených dveří

9.2.2017

Příjmací řízení

Na bakalářské studijní obory se přijímací zkouška skládá z písemného testu z jazyka anglického a písemného testu z obecných studijních předpokladů.

Bez přijímací zkoušky do všech bakalářských studijních oborů mohou být přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2016 do konce dubna 2017. Dále mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří složili úspěšně státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Bez přijímací zkoušky mohou být dále přijati vítězové jednotlivých kategorií soutěže „Business mě baví!“, kterou pro středoškoláky organizuje Ekonomická fakulta TUL.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí nejlepší výsledky doplňkových kritérií přijímacího řízení. Přijímáni jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru.

Pro navazující  studijní obory se přijímací zkouška skládá  z písemného testu:

 z makroekonomie I, mikroekonomie I, ze statistiky a pravděpodobnosti,  z podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, financí a účetnictví, popř světové ekonomiky a informatiky.

Podrobné informace o škole

V konkurenci českých ekonomicky zaměřených fakult zaujímá dlouhodobě jedno z čelných míst. Čeká na Vás pestrá nabídka studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorandského stupně. Ekonomická fakulta nabízí bakalářské studijní obory - Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Ekonomika a management služeb a  Manažerská informatika. Nabízené navazujicí studijní obory jsou Regionální studia, Podniková ekonomika a Manažerská informatika. A dále se můžete těšit na moderní vysokoškolské prostředí – moderní menzy, koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování), univerzitní knihovnu, možnost využití univerzitního sportovního areálu a na možnosti kulturního i sportovního vyžití města Liberec. EF TUL také úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.