Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. 

Poštovní adresa Pasteurova 13, 40096 České Budějovice
Telefon 475 286 400
E-mail sekretariat.ff@ujep.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul

Podrobné informace o škole

Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU. Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav anglistiky a Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky.