Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě je zaměřena na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na hotelnictví a informatiku v ekonomii. 

Poštovní adresa Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
E-mail dekanat@opf.slu.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.slu.cz/opf/cz/
Facebook https://www.facebook.com/slu.opf/

Podrobné informace o škole

Ve vzdělávacím procesu je kladen důraz na dosažení vysoké odbornosti absolventů v jednotlivých studijních oblastech, na dostatečné praktické zkušenosti získané odbornou praxí v českých i zahraničních firmách a institucích a také orgánech veřejné správy. Akademické zázemí fakulty je tvořeno zkušenými pedagogy z řad renomovaných vědců a významných odborníků z praxe. Fakulta nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání. Studenti mají možnost část svého studia absolvovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Absolventi nacházejí uplatnění podnikatelské sféře, v bankovnictví, v sociální oblasti a také v oblasti hotelnictví.